De BSWV werd opgericht in 1993.
Door de KUSH werd de vereniging in 1995 ingeschreven onder het nummer 1016

Ze stelt zich ten doel om bezitters en toekomstige bezitters bij te staan in alle opzichten, en hen te begeleiden met de aanschaf of het houden van hun Saarlooswolfhond, alsook hen hulp te bieden bij eventueel opduikende problemen.


Daar de foklijn vrij smal is, wordt er getracht om reuen en teven, voor wat betreft hun afstamming, zo ver mogelijk uit elkaar te houden.

Degene die een reu hebben, melden wanneer ze deze ter beschikking willen stellen.

Uiteraard gebeurt hetzelfde met de teven.

Deze informatie wordt doorgegeven aan een centraal meldpunt.

De mensen die dit punt beheren, trachten door studie van de stambomen, om de juiste reu en teef aan mekaar te koppelen.


Wanneer iemand erover denkt om een Saarlooswolfhond aan te schaffen, kan hij/zij eveneens te rade gaan bij een meldpunt.

Hier wordt de puppylijst opgesteld, m.a.w. wanneer iemand een nestje wil fokken, wordt dit doorgegeven aan de beheerder van de puppy-lijst.

Hij weet dan ongeveer wanneer de dek zal plaatsvinden en kan hierover de nodige informatie geven.

Tevens houdt hij een bestand van degene die interesse vertonen om een pup aan te schaffen.

Wanneer het nestje geboren is, worden de ge´nteresseerden hiervan op de hoogte gebracht, en kunnen ze nog altijd beslissen of ze ja of neen bij de bewuste fokker een pup zullen nemen.


Verder kan je onze vereniging aantreffen in een standje op diverse tentoonstellingen en worden er regelmatig wandelingen, een wolfhondendag enz.... ingericht waar uiteraard iedereen welkom is.


Onze vereniging telt leden in Belgie, Duitsland en Nederland.

Tevens onderhouden we vriendschappelijke betrekkingen met Denemarken, Noorwegen en Frankrijk.